Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (RODO) informuję, iż:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Joanna Seta-Biela prowadząca działalność w ramach przedsiębiorstwa Atol Joanna Seta-Biela, NIP 8581403091, REGON 521598600. ul. Wodnika 6, 74-100 Gryfino., adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: kontaktowy 502272002,  (dalej jako "ATOL" lub "Administrator Danych Osobowych).

Dane osobowe przetwarzane są przez przedsiębiorstwo ATOL w celu realizacji uprawnień i obowiązków związanych z prowadzeniem restauracji i działalności związanej z udostępnianiem pokoi gościnnych.

Celem przetwarzania jest dokonanie rezerwacji usług oferowanych przez przedsiębiorstwo ATOL lub zawarcie umowy dotyczącej świadczenia określonych usług i jej realizacja (art. 6 ust 1 lit b  RODO).

W niektórych sytuacjach, przetwarzanie danych wynika z usprawiedliwionych potrzeb przedsiębiorstwa ATOL, takich jak zapewnienie obsługi płatniczej, windykacja należności, archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia obowiązków prawnych, podtrzymanie relacji z klientem, kontrola jakości oferowanych usług (art. 6 ust 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych może być także konieczne ze względu na obowiązek wypełnienia obowiązków prawnych, w tym obowiązku dotyczącego udokumentowania wykonania usługi poprzez wystawienie faktury VAT lub paragonu (art. 6 ust 1 lit c RODO). Na terenie przedsiębiorstwa ATOL funkcjonuje nadto monitoring wizyjny. Stosowanie monitoringu wizyjnego  służy zapewnieniu bezpieczeństwa mieniu i osobom korzystającym z usług przedsiębiorstwa ATOL (art. 6 ust 1 lit. f RODO) 

Przedsiębiorstwo ATOL przetwarza pozyskiwane dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez ich profilowanie. 

Dane osobowe pozyskane w trakcie dokonywania rezerwacji oraz w związku z zawieraniem umowy 
o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych przedsiębiorstwa ATOL lub klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody klienta będą przetwarzane aż do odwołania zgody. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

W uzasadnionych okolicznościach dane osobowe klientów przekazywane są zaufanym partnerom (podmiotom przetwarzającym), w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe lub informatyczne. Dane przekazywane są tym podmiotom na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych. Dane klientów niesą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

W oparciu o obowiązujące przepisy RODO (z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych), klientom następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,  
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych 
w siedzibie przedsiębiorstwa ATOL ul. Wodnika 6, 74-100 Gryfino lub skorzystać z następujących form kontaktu:

tel.: 502272002, adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Każdy klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.